சொற்பொருளாய்வுக் களஞ்சியம் நூலகத் தகவல் அறிவியல்

Author : அருளானந்தம் சிறீகாந்தலட்சுமி | Published on : 2010 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-84-4 | CBCN : CBCN:2010-12-01-085

பருநிலை மற்றும் நுண்பாகப் பொருளியல் கோட்பாடுகள்

Author : சி.விஜயகுமார் | Published on : 2010 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-83-2 | CBCN : CBCN:2010-10-01-084

நூலக அபிவிருத்தி : ஒரு பயில் நோக்கு

Author : அருளானந்தம் சிறீகாந்தலட்சுமி | Published on : 2010 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-82-0 | CBCN : CBCN:2010-09-01-083

நோபல் பரிசு பெற்ற இயற்பியலறிஞர்கள்

Author : நா.சு.சிதம்பரம் | Published on : 2010 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-81-3 | CBCN : CBCN:2010-08-04-082

கலைத்திட்டம்

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2010 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-80-6 | CBCN : CBCN:2010-08-03-081

உலகக் கல்வி வரலாறு

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2010 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-79-0 | CBCN : CBCN:2010-08-02-080

ஏழாவது ஊழி

Author : பொ.ஐங்கரநேசன் | Published on : 2010 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-78-3 | CBCN : CBCN:2010-08-01-079

சர்வதேச அரசியல் சில பார்வைகள்

Author : கே.ரீ.கணேசலிங்கம் | Published on : 2010 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-74-5 | CBCN : CBCN:2010-06-02-078

கல்வியும் உளவியலும்

Author : ச.முத்துலிங்கம் | Published on : 2010 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-76-9 | CBCN : CBCN:2010-06-01-077

அபிவிருத்தியின் சமூகவியல்

Author : க.சண்முகலிங்கம் | Published on : 2010 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-75-2 | CBCN : CBCN:2010-05-03-076

கலைத்திட்ட மாதிரிகைகள்

Author : கி.புண்ணியமூர்த்தி | Published on : 2010 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-74-5 | CBCN : CBCN:2010-05-02-075

வித்தியின் தமிழியற் பதிவுகள்

Author : சு.வித்தியானந்தன் | Published on : 2010 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-37-0 | CBCN : CBCN:2010-05-01-074

கல்விக் கோட்பாடுகளும் மாற்றுச் சிந்தனைகளும்

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2010 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-685-000-0 | CBCN : CBCN:2011-09-01-101

சாடிகள் கேட்கும் விருட்சங்கள்

Author : முகிலன் | Published on : 2010 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-72-1 | CBCN : CBCN:2010-04-01-073

சம்மாஸ் என்ன தேடுகிறான்

Author : அஸ்மியா பேகம் | Published on : 2010 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-71-4 | CBCN : CBCN:2010-03-10-072

டக்கென்று வருவேன்

Author : சு.தேவகௌரி | Published on : 2010 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-70-7 | CBCN : CBCN:2010-03-09-071

இருண்ட குகைக்குள் என்ன விசேஷம் ?

Author : இ.ஆருத்ரா | Published on : 2010 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-69-1 | CBCN : CBCN:2010-03-08-070

மண்புழு மாமா வேலை செயகிறார்

Author : வசந்தி தயாபரன் | Published on : 2010 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-68-4 | CBCN : CBCN:2010-03-07-069

அழகிய ஆட்டம்

Author : வசந்தி தயாபரன் | Published on : 2010 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-67-7 | CBCN : CBCN:2010-03-06-068

நண்டுகள் சத்தமிடுமா ?

Author : அனந்தன், இ | Published on : 2010 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-66-0 | CBCN : CBCN:2010-03-05-067

புல்லுக்கு அலைந்த மில்லா

Author : அஷ்ரப் சிகாப்டீன் | Published on : 2010 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-65-3 | CBCN : CBCN:2010-03-04-066

கடத்தல்காரர்கள்

Author : மு.பொன்னம்பலம் | Published on : 2010 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-64-6 | CBCN : CBCN:2010-03-03-065

குகைக்குள் யார் ?

Author : மு.பொன்னம்பலம் | Published on : 2010 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-63-9 | CBCN : CBCN:2010-03-02-064

எனக்குப் பசிக்குதே

Author : மு.பொன்னம்பலம் | Published on : 2010 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-62-2 | CBCN : CBCN:2010-03-01-063

அரசியல் விஞ்ஞானம் : அரசியல் செயற்பாடும் அரசியல் செயல்முறையும்

Author : தனபாலசிங்கம் கிருஷ்ணமோகன் | Published on : 2010 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-61-5 | CBCN : CBCN:2010-01-02-062

அரசியல் விஞ்ஞானம் : அரசு பற்றிய கற்கையும் அரசை இனம்காணுதலும்

Author : தனபாலசிங்கம் கிருஷ்ணமோகன் | Published on : 2010 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-60-8 | CBCN : CBCN:2010-01-01-061

கிராமத்துக் கதைகள்

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2010 | Publication : பத்மம் பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-0367-00-9 | CBCN : PPMN:2010-01-01-001

செவ்வாய் மனிதன்

Author : மு.பொன்னம்பலம் | Published on : 2010 | Publication : பத்மம் பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-0367-06-1 | CBCN : PPMN:2010-06-03-007

கலைகள் செய்வோம்

Author : மு.பொன்னம்பலம் | Published on : 2010 | Publication : பத்மம் பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-0367-11-5 | CBCN : PPMN:2010-08-01-012

பாலன் வருகிறான்

Author : கவிஞர் துரையர் | Published on : 2010 | Publication : பத்மம் பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-0367-01-6 | CBCN : PPMN:2010-05-01-002

தோட்டத்தில் ஆடு

Author : கவிஞர் துரையர் | Published on : 2010 | Publication : பத்மம் பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-0367-02-3 | CBCN : PPMN:2010-05-02-003

உண்டு மகிழ்வோம்

Author : கவிஞர் துரையர் | Published on : 2010 | Publication : பத்மம் பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-0367-04-7 | CBCN : PPMN:2010-06-01-005

வயல் செய்வோம்

Author : கவிஞர் துரையர் | Published on : 2010 | Publication : பத்மம் பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-0367-05-4 | CBCN : PPMN:2010-06-02-006

பந்து அடிப்போம்

Author : அகளங்கன் | Published on : 2010 | Publication : பத்மம் பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-0367-07-8 | CBCN : PPMN:2010-07-01-008

சிரிக்க விடுங்கள்

Author : அகளங்கன் | Published on : 2010 | Publication : பத்மம் பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-0367-08-5 | CBCN : PPMN:2010-07-02-009

சின்னச் சிட்டுக்கள்

Author : அகளங்கன் | Published on : 2010 | Publication : பத்மம் பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-0367-09-2 | CBCN : PPMN:2010-07-03-010

சுட்டிக் குருவிகள்

Author : அகளங்கன் | Published on : 2010 | Publication : பத்மம் பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-0367-10-8 | CBCN : PPMN:2010-07-04-011

பால் நிலா

Author : செ.து.தெட்சணாமூர்த்தி | Published on : 2010 | Publication : பத்மம் பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-0367-12-2 | CBCN : PPMN:2010-08-02-013

குயிலோசை

Author : செ.து.தெட்சணாமூர்த்தி | Published on : 2010 | Publication : பத்மம் பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-0367-13-9 | CBCN : PPMN:2010-08-03-014

உறவுகள்

Author : செ.து.தெட்சணாமூர்த்தி | Published on : 2010 | Publication : பத்மம் பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-0367-14-6 | CBCN : PPMN:2010-08-04-015

கல்வியும் உளவியலும்

Author : ச.முத்துலிங்கம் | Published on : 2010 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-76-9 | CBCN : CBCN:2010-06-01-077

நல்வழி

Author : நாவலர் மு.வேங்கடசாமி நாட்டார் | Published on : 2010 | Publication : பத்மம் பதிப்பகம் | ISBN : | CBCN :

கொன்றைவேந்தன்

Author : நாவலர் மு.வேங்கடசாமி நாட்டார் | Published on : 2010 | Publication : பத்மம் பதிப்பகம் | ISBN : | CBCN :

ஆத்திசூடி

Author : நாவலர் மு.வேங்கடசாமி நாட்டார் | Published on : 2010 | Publication : பத்மம் பதிப்பகம் | ISBN : | CBCN :