சேமமடு புத்தகசாலையின் உத்தியோகபூர்வ இணையத்தளத்திற்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கின்றேன். எம்மால் வெளியிடப்பட்ட, அச்சிடப்பட்ட புத்தகங்கள், சஞ்சிகைகளின் முழுமையான விடயங்களையும் இங்கு பெற்றுக் கொள்ளலாம். மேலும் புத்தக ஆசிரியர்களின் விடயங்களும் இணைக்கப்பட்டுள்ளன.
தொடர்புகளுக்கு : (0094)777345666, chemamadu@yahoo.com

d124efhg