புத்தகம் : இந்திய அறிவாராய்ச்சியியல்
ஆசிரியர் : பேராசிரியர் நா. ஞானகுமாரன்
பதிப்பகம் : சேமமடு பதிப்பகம்
பதிப்பாளர்: சதபூ.பத்மசீலன்
வகை : மெய்யியல்
ISBN: 978-955-685-051-2
விலை : 600.00 பக்கங்கள் : 210
புத்தகம் : பறவைகளின் கதை
ஆசிரியர் : சபா.ஜெயராசா
பதிப்பகம் : பத்மம் பதிப்பகம்
பதிப்பாளர்: சதபூ.பத்மசீலன்
வகை : குழந்தை இலக்கியம்
ISBN: 978-955-0367-28-3
விலை : 280.00 பக்கங்கள் : 12
வெளியீடு எண் : இதழ்-71-73
ஆசிரியர் : தெ.மதுசூதனன்
ISSN : 20219041
விலை : 100.00 ரூபா
வெளியீடு : 2017 May - July
பதிப்பாசிரியர் : சதபூ.பத்மசீலன்

அரசறிவியல் : ஓர் அறிமுகம்

2011ம் ஆண்டில் அரசியல் விஞ்ஞானத்தினை க.பொ.த உஃத பரீட்சைக்கு ஒரு பாடமாகத் தோற்றும் மாணவர்களுக்கும் அதனைக் கற்பிக்கும் ஆசிரியர்களுக்கும் இந்நூல் ஒரு வழிகாட்டியாக அமையும். 2011ல் க.பொ.த உஃத பரீட்சைக்கு தோற்றும் மாணவர் களுக்கு 2009ம் ஆகஸ்ட் மாதத்தில் அரசியல் விஞ்ஞான பாடத் திட்டம் மாற்றி அமைக்கப்பட்டுள்ளது. மாற்றி அமைக்கப்பட்டுள்ள புதிய பாடத்திட்டம் தேர்ச்சி மைய (ஊழஅpநவநnஉளை டியளநன) பாடத் திட்டமாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. தேர்ச்சிகளை வகுப்பறை யொன்றில் மாணவர்களுக்கு வழங்குவதற்காக அவற்றை தேர்ச்சி மட்டங்களாக வகைப்படுத்தியுள்ளார்கள். 
பிரதானமாக 16 தேர்ச்சிகளையும் அத்தேர்ச்சிகளுக்குரிய 35 தேர்ச்சி மட்டங்களையும் 2011ல் க.பொ.த உஃத மாணவர்களுக்கு புதிய பாடத்திட்டம் வடிவமைத்துள்ளது. மேலும் ஒவ்வொரு தேர்ச்சி மட்டத்திற்குமான பாட உள்ளடக்கங்களும் அப்பாட உள்ளடக்கங் களை எக்காலப் பகுதியில் நிறைவு செய்யப்பட வேண்டும் என்ற பாட வேளைகளும் பாடத்திட்டத்தில் ஒழுங்கமைக்கப்பட்டுள்ளது. 
ஆசிரியர் ஒருவர் வகுப்பறையொன்றில் தேர்ச்சி மட்டங்களை மாணவர்கள் பெற்றுக்கொள்வதற்கு அல்லது அதனை அடைவதற்கு துணை புரியும் வளவாளராக செயற்பட எதிர்பார்க்கப்படுகின்றார். வேறு வகையில் இதனைக் கூறினால் பாடத் தேர்ச்சிகளை (ளுரடிதநஉவ ஊழஅpநவநnஉல) பிள்ளைகள் அடைந்துகொள்வதற்கான கற்றல் கற்பித்தல் மதிப்பீடு செயலொழுங்குகளை புதிய பாடத்திற்கு ஏற்றாற் போல் திட்டமிட்டுக் கொள்ளுதல் மிக மிக அவசியமாகின்றது. எனவே ஆசிரியர் புதிய சவால்களை எதிர்நோக்க வேண்டியவரா கின்றார். 
மேலும், புதிய பாடத்திட்டத்தில் சமகாலத்தில


க.குணராசா ( செங்கை ஆழியான் )
Kunarasa, K

கந்தையா குணராசா ஈழத்துத் தமிழ் இலக்கியச் சூழலில் செங்கை ஆழியான் ஆக அடையாளம் காட்டுபவர். இவர் சிறுகதை, நாவல், ஆய்வு, தொகுப்பு எனப் பன்முக்க் களங்களில் இயங்குபவர். இவரது படைப்பாளுமையால் மிக வெற்றிகரமான எழுத்தாளர் எனும் அந்தஸ்துக்கு உரித்தானவர். 1960களின் நடுப்பகுதியில் இருந்து இன்றைய காலம்வரை செங்கை ஆழியான் பெயரைத் தவிர்த்து ஈழத்துத் தமிழ் இலக்கிய வரலாறு எழுதப்படமுடியாது.

இவர் தொகுத்த மறுமலர்ச்சிக் கதைகள், ஈழகேசரிக்கதைகள், முன்னோடிச் சிறுகதைகள் போன்றவை ஈழத்துச் சிறுகதை வரலாற்றை மீள் வாசிப்புக்கு உள்ளாக்கும் விமரிசனப் பண்புகள் கொண்டவை. இத்தொகுப்பு முயற்சியில் இவர் ஈடுபட்டதன் மூலம் இலக்கிய வரலாறு எழுதியலுக்குப் புதுவளம் சேர்க்கின்றார். இதன் பிறிதொரு அடையாளமாகவே ஈழத்துத் தமிழ் சிறுக