புத்தகம் : இந்திய அறிவாராய்ச்சியியல்
ஆசிரியர் : பேராசிரியர் நா. ஞானகுமாரன்
பதிப்பகம் : சேமமடு பதிப்பகம்
பதிப்பாளர்: சதபூ.பத்மசீலன்
வகை : மெய்யியல்
ISBN: 978-955-685-051-2
விலை : 600.00 பக்கங்கள் : 210
புத்தகம் : பறவைகளின் கதை
ஆசிரியர் : சபா.ஜெயராசா
பதிப்பகம் : பத்மம் பதிப்பகம்
பதிப்பாளர்: சதபூ.பத்மசீலன்
வகை : குழந்தை இலக்கியம்
ISBN: 978-955-0367-28-3
விலை : 280.00 பக்கங்கள் : 12
வெளியீடு எண் : இதழ்-71-73
ஆசிரியர் : தெ.மதுசூதனன்
ISSN : 20219041
விலை : 100.00 ரூபா
வெளியீடு : 2017 May - July
பதிப்பாசிரியர் : சதபூ.பத்மசீலன்

கல்வி நிலையங்களின் கதை

தமிழ் மரபிலே பல கல்வி நிலையங்கள் காணப்பட்டன.
இன்று புதிய கல்வி நிலையங்கள் உருவாக்கம் பெற்றுள்ளன. 
அவற்றைச் சிறுவர்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தும் ஆக்கம் இங்கே இடம்பெற்றுள்ளது. 
எமது கல்வி வரலாற்றில் உருவாக்கம் பெற்ற நிறுவனங்களின் பதிவுகள் முக்கியமானவை.
அவற்றைச் சிறுவர்களுக்கு அறியத்தருதல் சுவையாக முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளது. 
வளர்ந்த சிறுவர்களின் வாசிப்பு மேம்பாட்டை அடியொற்றி இந்நூலாக்கம் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. 

- சபா.ஜெயராசா


க.சௌந்தரராஜன்
K.Sounthararajan

திரு. சௌந்தரராஜன் அவர்கள் நூலக விளிப்புணர்வு நிறுவனத்தின் ஆலோகசராக இருந்து வருகின்றார். சேமமடு பதிப்பகமும் நூலக விளிப்புணர்வு நிறுவனமும் இணைந்த வெளியிட்ட 'கருத்தூண்' சிறப்பு மலர் 2005 – 2015 மலர் ஆசிரியராக கடமையாற்றியவர்.