புத்தகம் : இந்திய அறிவாராய்ச்சியியல்
ஆசிரியர் : பேராசிரியர் நா. ஞானகுமாரன்
பதிப்பகம் : சேமமடு பதிப்பகம்
பதிப்பாளர்: சதபூ.பத்மசீலன்
வகை : மெய்யியல்
ISBN: 978-955-685-051-2
விலை : 600.00 பக்கங்கள் : 210
புத்தகம் : பறவைகளின் கதை
ஆசிரியர் : சபா.ஜெயராசா
பதிப்பகம் : பத்மம் பதிப்பகம்
பதிப்பாளர்: சதபூ.பத்மசீலன்
வகை : குழந்தை இலக்கியம்
ISBN: 978-955-0367-28-3
விலை : 280.00 பக்கங்கள் : 12
வெளியீடு எண் : இதழ்-71-73
ஆசிரியர் : தெ.மதுசூதனன்
ISSN : 20219041
விலை : 100.00 ரூபா
வெளியீடு : 2017 May - July
பதிப்பாசிரியர் : சதபூ.பத்மசீலன்

கருத்தூண் சிறப்புமலர் 2005-2015

முப்பரிமாணமா? அதுவும் நூலகமா? அதெப்படி? கேள்விகள் துளைக்க காட்சியகத்துள் நுழைந்த எனக்கு அதிர்ச்சி மேல் அதிர்ச்சி.  
1982ல் யாழ். தொழில்நுட்பக் கல்லூரியில் விரிவுரையாளராகக் கடமையாற்றிய காலத்தில் இது பற்றிக் கேள்விப்படவில்லை. 
சுவிஸ் நொவாற்றிஸ் ழேஎயசவளை பன்னாட்டு நிறுவனத்தில் 25 வருடங்களாக கணணி விஞ்ஞானியாகப் பணிபுரிந்த காலத்தில் பலநாடுகளைச் சுற்றி வந்தபோதும் இந்தமுப்பரிமாண நூலகம் எனக்குத் தன்னைக் காட்டித் தரவில்லை.
சுவிசில் எப்பிக்ஸ் (நுPஐஊளு) நுனரஉயவழையெட Pசழதநஉவ in ஊழஅpரவநச ளுஉநைnஉந என்ற கணணிக்கல்லூரியை 1987ல் நிறுவி சுமார் 7 வருடங்களாக எம்மவர்களுக்கு கணனி அறிவை ஊட்டிய காலத்திலும் நான் முப்பரிமாண நூலகம் பற்றிய அறிவிலியாக இருந்துள்ளேன்.
சுவிஸ் பாசல் பிறைபிளாட்ஸ் அக்சியோன் குசநipடயவணயமவழைn எனும் உதவி நிறுவனத்தில் 24 வருடங்களாக உழ-pசநளனைநவெ சக-தலைவராக இயங்கி சேவை செய்தபோதும் நான் முப்பரிமாண நூலகம் பற்றிய அறிவு அற்றவனாகவே இருந்துள்ளேன்.
ஜரோப்பாவில் முதன் முதலாக செய்மதி ஊடாக தமிழ் வானொலி மற்றும் தமிழ்த் தொலைக்காட்சியை அறிமுகப்படுத்தி வெற்றிகரமாக நடாத்திய நிறுவனத்தின் பணிப்பாளர்களில் ஒருவனாக இருந்தகாலத்திலும் நான் முப்பரிமாண நூலகம் பற்றிய அறிவு இல்லாதவனாகவே இருந்துள்ளேன்.
பண்டைக் கால பாரம்பரியப் பொருட்கள் அவற்றின் பரிணாமவளர்ச்சிப் படிகள் அதன் நவீனவடிவங்கள் அவற்றிற்கான விளக்கங்கள் அனைத்தும் முறையாக எழுத்து மூலமும் படவிளக்கங்கள் மூலமும் பொருட்களாகவும் ஒரே இpடத்தில் காட்சிப்படுத்தி எம்மை அதிரவைத்துவிட்டார்கள்.
அட நம்ம யாழ்ப்பாண


சோ.கிருஷ்ணராஜா
Krishnarajah, S Prof

பேராசிரியர் முனைவர் சோ.கிருஷ்ணராஜா யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழக மெய்யியற்துறையில் முதுநிலை ஆசிரியராக, ஆய்வாளராகப் பணியாற்றி கலைப்பீடாதிபதியாக உயர்வு பெற்றவர். 

மெய்யியற்கலை, இலக்கியம், உளவியல் மற்றும் புதிய சிந்தனை வரலாறு போன்றவற்றில் ஆழமான அகலமான கற்றலும் தேடலும் உள்ளவர். அவை சார்ந்த கருத்தாடல்களிலும் ஆய்வுகளிலும் முழுமையாக ஈடுபட்டுவருபவர். இதுவரையில் இவர் எழுதிய நூல்கள் இத்துறைகள்சார் அறிவுருவாக்கப் பணியில் தனியிடம் பெறுபவை. 

இவரது சைவசித்தாந்தம் குறித்த வாசிப்பும் ஆய்வும் தமிழில் நுணுக்கமான வித்தியாசமான மற்றுப் பார்வைகளை முன்வப்பவை. புதிய பொருள்கோடல் மரபை உருவாக்குபவை. இவர் தொடர்ந்து சமூகவரலாற்றுப் பின்னணியில் அழகியல், தத்துவ உரை