புத்தகம் : Business insights: Finance, people and environment
ஆசிரியர் : பிரதீப்காந்த் புவனேந்திரன்
பதிப்பகம் : சேமமடு பதிப்பகம்
பதிப்பாளர்: சதபூ.பத்மசீலன்
வகை : பொருளியல்
ISBN: 978-955-685-162-5
விலை : 700.00 பக்கங்கள் :
புத்தகம் : நறுந்தொகை
ஆசிரியர் : ந.மு.வேங்கடசாமி நாட்டார்
பதிப்பகம் : பத்மம் பதிப்பகம்
பதிப்பாளர்: சதபூ.பத்மசீலன்
வகை : குழந்தை இலக்கியம்
ISBN: 978-955-0367-50-4
விலை : 180.00 பக்கங்கள் :
வெளியீடு எண் : இதழ்-71-73
ஆசிரியர் : தெ.மதுசூதனன்
ISSN : 20219041
விலை : 100.00 ரூபா
வெளியீடு : 2017 May - July
பதிப்பாசிரியர் : சதபூ.பத்மசீலன்

பேண்தகு அபிவிருத்திக்கான கல்வி

தற்கால கல்வியின் பயன்படுதன்மை தொடர்பான விமர்சனங்கள் எல்லாமட்டங்களிலும் காணப்படுகின்றது. பேண்தகுஅபிவிருத்திக்கான சவால்களை தீர்க்கக்கூடியதான கல்வியை கண்டறிய வேண்டியுள்ளது. இப்பின்னணியில் 'பேண்தகு அபிவிருத்திக்கான கல்வி' என்ற இந்த நூலினை உருவாக்கியுள்ளேன். இந்நூலிலுள்ள ஒவ்வொரு கட்டுரையும்; பிரசுரமாகிய சந்தர்ப்பங்களில், சமூகத்தின் பல்வேறு மட்டத்தினரிடமும் இருந்து கிடைத்த பயனுள்ள பின்னூட்டல்களே இந்நூலினை வெளியிட என்னைத்தூண்டின.  
இந்நூலில் ஒன்பது கட்டுரைகள், ஐந்து இயல்களில் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளன. நான் நிகழ்த்திய முதலாவது நினைவுப்பேருரை, எழுதிய கட்டுரைகள் மற்றும் ஆய்வுக்கட்டுரைகள் என்பன சிறிய திருத்தங்களுடன் பொருத்தமான முறையில்  இந்நூலில் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளன. பட்டப்பின் கல்வி டிப்ளோமா மற்றும் கல்வி முதுமாணிக்கற்கைநெறி பயிலும் ஆசிரிய மாணவர்களுக்காக இரண்டு கல்விசார் ஆராச்சிக்கட்டுரைகள் இந்நூலின் இறுதியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. மாணவர்கள், ஆசிரியர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் பயனடையும் வகையில் இந்நூல் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
ஆ.நித்திலவர்ணன்

 


நா.சு.சிதம்பரம்
Sithambaram, N.S

நா.சு.சிதம்பரம் 33 ஆண்டுகளாக அறிவியல் இயற்பியல் ஆசிரியராகப் பணிபுரிந்து ஓய்வு பெற்றுவர். இவர் பள்ளியில் பணிபுரிந்த காலத்தில் மணவர்களுக்கு பாடங்களைப் பயிற்றுவிப்பதோடு கல்வித் துணைச் செய்றபாடுகளிலும் ஆதிக ஈடுபாடு கொண்டு உழைத்தவர். மாணவர்கள் பயனுறும் வகையில் மாணவர்களின் அறிவு மனப்பான்மையை வளர்க்கும் நோக்கில் அறிவுச்சுடர் எனும் மாதமிரு இதழை 19 ஆண்டுகள் நடத்தியவர். தற்பொழுது அறிவியல் ஒளி என்ற மாத இதழை நடத்தி வருகிறார்.