புவியியல் : சூழலியல் முகாமைத்துவம்

Author : எஸ்.அன்ரனி நோர்பேட் | Published on : 2008 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-29-5 | CBCN : CBCN:2008-12-03-030

இசையும் சமூகமும்

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2008 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-28-8 | CBCN : CBCN:2008-12-02-029

அறிவுசார் பொருளாதாரமும் கல்வியும்

Author : மா.கருணாநிதி | Published on : 2008 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-27-1 | CBCN : CBCN:2008-12-01-028

அறிவுசார் பொருளாதாரமும் கல்வியும்

Author : சோ.சந்திரசேகரன் | Published on : 2008 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-27-1 | CBCN : CBCN:2008-12-01-028

நூலக தகவல் அறிவியல் ஆய்வுக் கோவை

Author : அருளானந்தம் சிறீகாந்தலட்சுமி | Published on : 2008 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-26-4 | CBCN : CBCN:2008-11-03-027

தென்னாசியாவின் அரசியல் கலாசாரம்

Author : கே.ரீ.கணேசலிங்கம் | Published on : 2008 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-25-7 | CBCN : CBCN:2008-11-02-026

சீர்மிய உளவியல்

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2008 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-24-0 | CBCN : CBCN:2008-11-01-025

கல்வியியலும் கணிப்பீட்டியலும்

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2008 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-23-3 | CBCN : CBCN:2008-08-04-024

யாழ்ப்பாணச் சரித்திரம்

Author : ஆ.முத்துத்தம்பிப்பிள்ளை | Published on : 2008 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-22-6 | CBCN : CBCN:2008-08-04-023

பேராசிரியர் நந்தியும் மலையகமும்

Author : ப.ஆப்டீன் | Published on : 2008 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-21-9 | CBCN : CBCN:2008-08-02-022

பேராசிரியர் நந்தியும் மலையகமும்

Author : கே.பொன்னுத்துரை | Published on : 2008 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-21-9 | CBCN : CBCN:2008-08-02-022

மொழிக்காலனித்துவமும் பரதநாட்டியமும்

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2008 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-20-2 | CBCN : CBCN:2008-08-01-021

மனமெனும் தோணி

Author : கோகிலா மகேந்திரன் | Published on : 2008 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-19-6 | CBCN : CBCN:2008-07-04-020

நோத் முதல் கோபல்லவா வரை

Author : க.சி.குலரத்தினம் | Published on : 2008 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-18-9 | CBCN : CBCN:2008-07-03-019

தலைமைத்துவக் கோட்பாடுகள்

Author : தை.தனராஜ் | Published on : 2008 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-17-2 | CBCN : CBCN:2008-07-02-018

இலக்கியத் திறனாய்வுக் கோட்பாடுகள்

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2008 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-16-5 | CBCN : CBCN:2008-07-01-017

உளவியல் முகங்கள்

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2008 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-15-8 | CBCN : CBCN:2008-06-01-016

யாழ்ப்பாண அகராதி

Author : சந்திரசேகரப் பண்டிதர் | Published on : 2008 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-14-1 | CBCN : CBCN:2008-05-04-015

யாழ்ப்பாண அகராதி

Author : சரவணமுத்துப் பிள்ளை | Published on : 2008 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-14-1 | CBCN : CBCN:2008-05-04-015

திறவுகோல்

Author : பொ.கனகசபாபதி | Published on : 2008 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-13-4 | CBCN : CBCN:2008-05-03-014

வளிமண்டலவியலும் காலநிலையியலும்

Author : எஸ்.அன்ரனி நோர்பேட் | Published on : 2008 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-12-7 | CBCN : CBCN:2008-05-02-013

இலக்கியத் தென்றல்

Author : சு.வித்தியானந்தன் | Published on : 2008 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-11-0 | CBCN : CBCN:2008-05-01-012

இலங்கைத் தமிழர் வரலாற்றின் சில பக்கங்கள்

Author : ச.சத்தியசீலன் | Published on : 2008 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-10-3 | CBCN : CBCN:2008-04-03-011

இலங்கையின் கல்வி வரலாறு

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2008 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-09-7 | CBCN : CBCN:2008-04-02-010

சைவசித்தாந்தம் ஓர் அறிமுகம்

Author : ஏ.என்.கிருஷ்ணவேணி | Published on : 2008 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-08-0 | CBCN : CBCN:2008-04-01-009

முகாமைத்துவக் கொள்கைகள் - ஓர் அறிமுகம்

Author : மா.கருணாநிதி | Published on : 2008 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-07-3 | CBCN : CBCN:2008-02-03-008

முகாமைத்துவக் கொள்கைகள் - ஓர் அறிமுகம்

Author : சோ.சந்திரசேகரன் | Published on : 2008 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-07-3 | CBCN : CBCN:2008-02-03-008

அழகியல்

Author : சோ.கிருஷ்ணராஜா | Published on : 2008 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-06-6 | CBCN : CBCN:2008-02-03-007

ஜோதியும் சுடரும்

Author : க.ஐயம்பிள்ளை | Published on : 2008 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-05-9 | CBCN : CBCN:2008-02-02-006

கற்றல் கற்பித்தல் : மேம்பாட்டுக்கான வழிமுறைகள்

Author : மா.கருணாநிதி | Published on : 2008 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-04-2 | CBCN : CBCN:2008-02-01-005

கல்விச் சமூகவியல்

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2008 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-03-5 | CBCN : CBCN:2008-01-04-004

கற்றல் உளவியல்

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2008 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-02-88 | CBCN : CBCN:2008-01-03-003

சமகாலக் கல்வி முறைகளின் சில பரிமாணங்கள்

Author : சோ.சந்திரசேகரன் | Published on : 2008 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-01-1 | CBCN : CBCN:2008-01-01-002

கல்விக் கோட்பாடுகளும் மாற்றுச் சிந்தனைகளும்

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2008 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-00-4 | CBCN : CBCN:2008-01-01-001