Muthu Rathakrishnan

வடக்கு மாகாணக்கல்வித் திணைக்களத்தில் மாகாண மேலதிகக் கல்விப் பணிப்பாளராக கடமையாற்றுபவர். இலங்கை கல்வி நிர்வாக சேவையைச் சேர்ந்தவர். à®‡à®µà®°à¯ எழுத்தாளர், ஓவியர், நாடகவியலாளர், சிறுவர் அரங்கச் செயற்பாடுகளில் தொடர்ச்சியாக ஈடுபட்டு வருபவர். சிறுவர்களின் சுயாதீனம், சுதந்திரச் செயற்பாடு, ஆக்க வெளிப்பாடு பற்றிய தெளிவான சிந்தனை கொண்டவர்.

சிறுவர் அரங்கு சிறுவர்களின் முழுமையான பங்கு பற்றலுடன் முகிழ்ந்தெழும் ஒரு செயற்பாடாகும். சிறார்களின் உடல் மேம்பாடு, உளமேம்பாடு, மனவெழுச்சி மேம்பாடு ஆகியவையே அவர்களின் ஈடுபாட்டுடன் சிறப்பாக முன்னெடுக்கப்படுகின்றன.  à®‡à®µà¯à®µà®•à¯ˆà®¯à®¿à®²à¯ சிறுவர் அரங்கு பற்றிய இந்நூலைப் படைத்துள்ளார். 
முத்து இராதாகிருஷ்ணன் புத்தகங்கள்
2011 - குழந்தை இலக்கியம் - கடலின் துயரம்
2011 - குழந்தை இலக்கியம் - நரி மேளம்
2011 - குழந்தை இலக்கியம் - பூதம் காத்த புதையல்
- குழந்தை இலக்கியம் - நரி மேளம்
- குழந்தை இலக்கியம் - கடலின் துயரம்
- குழந்தை இலக்கியம் - பூதம் காத்த புதையல்