Name of Magazine : ஆசிரியம்
Name of Issue : இதழ்-009
Name of Editor : தெ.மதுசூதனன்
Managing Editor : சதபூ.பத்மசீலன்
Month of Publish : 2012.01
ISSN: 20219041
Feedback Email: aasiriyam@gmail.com
Price : 100.00 ரூபா
PDF: File Not Available now.

உள்ளடக்கம்

  •  à®ªà¯‹à®°à®¿à®©à¯ வடுக்களூம் கற்பித்தல் முன்னெடுப்பும் ‍ - சபா.ஜெயராசா
  • இல‌ங்கையில் பாட‌சாலைக் க‌ல்விச் செல‌வு - சோ.ச‌ந்திர‌சேக‌à®°‌ன்
  • இல‌ங்கையில் பாட‌சாலைக் க‌ல்வியை நிலைமாற்றுத‌ல் - மா.க‌ருணாநிதி
  • க‌ணித‌த்தின் முறைசார் குறியீடுக‌ளூக்கும் அப்பால் - த‌.க‌லாம‌ணி
  • வினைதிற‌ன்மிகு செய‌லாற்றுகை: சில‌ ஆலோச‌னைக‌ள் - க.சுவ‌ர்ண‌ராஜா
  • பாட‌சாலை அபிவிருத்தியும் à®®‌னிதவ‌ள முக‌மைத்துவ‌மும் - கி.புண்ணிய‌முர்த்தி
  • ஒரே புள்ளியை நோக்கி ந‌க‌ரும் முர‌ண்ப‌ட்ட‌ முன்று த‌à®°‌ப்பின‌ர் - ஏ.எல்.ந‌வ்பீர்
  • உங்க‌ளின் பிர‌ச்சினைக‌ளுக்கு ஆசிரிய‌த்தில் தீர்வுக‌ள் - அன்பு ஜ‌வ‌ஹ‌ர்ஷா