Name of Magazine : ஆசிரியம்
Name of Issue : இதழ்-008
Name of Editor : தெ.மதுசூதனன்
Managing Editor : சதபூ.பத்மசீலன்
Month of Publish : 2011.12
ISSN: 20219041
Feedback Email: aasiriyam@gmail.com
Price : 100.00 ரூபா
PDF: File Not Available now.

பொருளடக்கம் 

  • போரின் வடுக்களும் கற்பித்தல் ...
  • இலங்கையில்  à®ªà®¾à®Ÿà®šà®¾à®²à¯ˆà®•à¯ கல்விச் செலவு   
  • இலங்கையில் பாடசாலைக் கல்வியை ...
  • கணிதத்தின் முறைசார் குறியீடுகளுக்கும் அப்பால்...            
  • வினைத்திறன்மிகு செயலாற்றுகை ...            
  • பாடசாலை அபிவிருத்தியும் மனிதவள ...
  • ஒரே புள்ளியை நோக்கி நகரும் முரண்பட்ட ...
  • உங்களின்  à®ªà®¿à®°à®šà¯à®šà®¿à®©à¯ˆà®•à®³à¯à®•à¯à®•à¯ ...