புத்தகம் : இந்திய அறிவாராய்ச்சியியல்
ஆசிரியர் : பேராசிரியர் நா. ஞானகுமாரன்
பதிப்பகம் : சேமமடு பதிப்பகம்
பதிப்பாளர்: சதபூ.பத்மசீலன்
வகை : மெய்யியல்
ISBN: 978-955-685-051-2
விலை : 600.00 பக்கங்கள் : 210
புத்தகம் : பறவைகளின் கதை
ஆசிரியர் : சபா.ஜெயராசா
பதிப்பகம் : பத்மம் பதிப்பகம்
பதிப்பாளர்: சதபூ.பத்மசீலன்
வகை : குழந்தை இலக்கியம்
ISBN: 978-955-0367-28-3
விலை : 280.00 பக்கங்கள் : 12
வெளியீடு எண் : இதழ்-71-73
ஆசிரியர் : தெ.மதுசூதனன்
ISSN : 20219041
விலை : 100.00 ரூபா
வெளியீடு : 2017 May - July
பதிப்பாசிரியர் : சதபூ.பத்மசீலன்

அரசறிவியல் : ஓர் அறிமுகம்

2011ம் ஆண்டில் அரசியல் விஞ்ஞானத்தினை க.பொ.த உஃத பரீட்சைக்கு ஒரு பாடமாகத் தோற்றும் மாணவர்களுக்கும் அதனைக் கற்பிக்கும் ஆசிரியர்களுக்கும் இந்நூல் ஒரு வழிகாட்டியாக அமையும். 2011ல் க.பொ.த உஃத பரீட்சைக்கு தோற்றும் மாணவர் களுக்கு 2009ம் ஆகஸ்ட் மாதத்தில் அரசியல் விஞ்ஞான பாடத் திட்டம் மாற்றி அமைக்கப்பட்டுள்ளது. மாற்றி அமைக்கப்பட்டுள்ள புதிய பாடத்திட்டம் தேர்ச்சி மைய (ஊழஅpநவநnஉளை டியளநன) பாடத் திட்டமாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. தேர்ச்சிகளை வகுப்பறை யொன்றில் மாணவர்களுக்கு வழங்குவதற்காக அவற்றை தேர்ச்சி மட்டங்களாக வகைப்படுத்தியுள்ளார்கள். 
பிரதானமாக 16 தேர்ச்சிகளையும் அத்தேர்ச்சிகளுக்குரிய 35 தேர்ச்சி மட்டங்களையும் 2011ல் க.பொ.த உஃத மாணவர்களுக்கு புதிய பாடத்திட்டம் வடிவமைத்துள்ளது. மேலும் ஒவ்வொரு தேர்ச்சி மட்டத்திற்குமான பாட உள்ளடக்கங்களும் அப்பாட உள்ளடக்கங் களை எக்காலப் பகுதியில் நிறைவு செய்யப்பட வேண்டும் என்ற பாட வேளைகளும் பாடத்திட்டத்தில் ஒழுங்கமைக்கப்பட்டுள்ளது. 
ஆசிரியர் ஒருவர் வகுப்பறையொன்றில் தேர்ச்சி மட்டங்களை மாணவர்கள் பெற்றுக்கொள்வதற்கு அல்லது அதனை அடைவதற்கு துணை புரியும் வளவாளராக செயற்பட எதிர்பார்க்கப்படுகின்றார். வேறு வகையில் இதனைக் கூறினால் பாடத் தேர்ச்சிகளை (ளுரடிதநஉவ ஊழஅpநவநnஉல) பிள்ளைகள் அடைந்துகொள்வதற்கான கற்றல் கற்பித்தல் மதிப்பீடு செயலொழுங்குகளை புதிய பாடத்திற்கு ஏற்றாற் போல் திட்டமிட்டுக் கொள்ளுதல் மிக மிக அவசியமாகின்றது. எனவே ஆசிரியர் புதிய சவால்களை எதிர்நோக்க வேண்டியவரா கின்றார். 
மேலும், புதிய பாடத்திட்டத்தில் சமகாலத்தில


சசிகலா குகமூர்த்தி
Sasikala Kugamoorthi

இலங்கை திறந்த பல்கலைக்கழகத்தின் கல்விப்பீடத்தில் முதுநிலை விரிவுரையாளராகப் பணிபுரிகின்ற கலாநிதி சசிகலா குகமூர்த்தி அவர்கள் கல்வித்துறையில் சுமார் மூன்று தசாப்தகால அனுபவத்தினைக் கொண்டவராவார். 

பேராதனைப் பல்கலைக்கழகத்தில் புவியியல் துறையில் சிறப்புப் பட்டத்தைப் பெற்ற இவர் ஆசிரியப் பணியில் இணைந்து யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழகத்தில் பட்டப்பின் கல்வியில் தமிது சாதனைக்காக தங்கப்பதக்கத்துடன் கூடிய டிபளோமாவினையும், அதே பல்கலைக்கழகத்தில் கல்வியில் முதுதத்துவமானி பட்டத்தையும் பின்னர் ஆசிய அபிவிருத்திவங்கியின் புலமைப்பரிசில் பெற்று தமிழ்நாட்டின் அழகப்பா பல்கலைக்கழகத்தில் ஆசிரியர் கல்வியில் ஆய்வினை மேற்கொண்டு கலாநிதிப்பட்டத்தையும் பெற்றுக்கொண்டவராவார்.